Tăng thời gian bảo hành

Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG

Tập đoàn Tân Á Đại Thành thông báo về thời gian bảo hành của 02 dòng sản phẩm : Bồn nhựa đa năng và Bồn nhựa cao cấp THM 

- Khách hàng khi mua sản phẩm Bồn nước nhựa Đại Thành trước ngày 05/05/2018 sẽ được áp dụng chính sách bảo hành hiện hữu (căn cứ vào ngày mua sản phẩm trên phiếu bảo hành):

+ Bồn nhựa đa chức năng: bảo hành 05 năm.

+ Bồn nhựa cao cấp THM: bảo hành 10 năm.

- Khách hàng khi mua sản phẩm Bồn nước nhựa Đại Thành kể từ ngày 05/05/2018 sẽ được áp dụng chính sách bảo hành mới (căn cứ vào ngày mua sản phẩm trên phiếu bảo hành):

+ Bồn nhựa đa chức năng: bảo hành 10 năm.

+ Bồn nhựa cao cấp THM: bảo hành 12 năm.

 
0938973323